viktimizációs vizsgálatok

A viktimológia a kriminológia azon ága, mely az áldozatok tudományos igényű vizsgálatával foglalkozik. Központi kérdése, hogy ki az áldozat, és milyen szerepet játszik a bűncselekményben. A viktimizációs vizsgálat a bűnözés intenzitásának mérésének módszere, amikor egy lakossági mintát jellemzően kérdőíves módszerrel kérdeznek meg, hogy meghatározott időszakban, például az elmúlt évben milyen bűncselekményeknek vált áldozatává. A viktimizációs vizsgálatok képesek feltárni a hivatalosan nyilvántartott bűnözési adatok és az emberek tényleges tapasztalatai közötti különbséget.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 629—630. o.

Relációk