regionalizáció

A regionalizáció jellemzően a felülről lefelé, a központtól a decentrumok felé történő területszervezést és -alakítást takarja. Lényege, hogy a teret elkülönült egységekre bontjuk, amely egységek határait valamely igazgatási szerv (általa) meghatározott szempontok alapján alakítja ki. Ideális esetben a regionalizáció által kialakított adminisztratív jellegű régiók határai megfeleltethetők az egyedi sajátosságok, valamilyen közös jellemzők (kiemelten: a közös identitáson és/vagy a régiót koherens egységbe formáló különféle funkcionális kapcsolatok) alapján lehatárolható regionális egységeknek. Ezek hiányában viszont a regionalizációs folyamatok könnyen életképtelen régiókat eredményezhetnek.

Forrás:

Murányi Péter: Regionális politika II. Az európai uniós területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [12. o.].

Relációk