járás

A megye és a településszint között elhelyezkedő alsó középszint egyik jellegzetes területszervezési szintje hazánkban. A járások Magyarországon már a 13. században megjelentek, és 1984. január elsejéig folyamatosan jelen voltak a hazai közigazgatás rendszerében. A járás intézményét 2010 után a második Orbán-kormány vezette be újra, elsődlegesen mint államigazgatási egységet, amely az államigazgatás megnövekedő feladatainak hatékony ellátását szolgálja. Széleskörű társadalmi egyeztetést követően 2013. január elsejétől a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 175 járást határolt le, számuk 2015. január elsejétől 174-re csökkent. A megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása az ebbe a csoportba tartozó önkormányzati feladat- és hatáskörök elvonásával párhuzamosan egyre inkább a járási hivatalok (tulajdonképpen: a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei) keretei között történik.

Forrás:

Hoffman István: A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében. Magyar Közigazgatás, 62/1. 19-32. o. 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról.

Relációk