települési környezetvédelmi program

A településszintű környezetvédelmi tervezés alapja, a Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A programot a települési önkormányzat képviselő-testülete hat éves időtartammal rendelettel hagyja jóvá s gondoskodik a programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. A program végrehajtását szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja. A települési környezetvédelmi program az átfogó környezetvédelmi tervek csoportjába tartozik, ezért elsősorban az átfogó környezeti tervek iránt támasztott követelményeknek kell megfelelnie, kiegészítve a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel kapcsolatos feladatokkal és előírásokkal. Ezenkívül a települési környezetvédelmi program feladatai/előírásai egyéb környezeti problémákra, valamint a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokra is kiterjedhetnek.

Forrás:

Antal Attila: Környezetvédelmi tervezés helyi szinten. In: Kákai László szerk. 20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, PTE, 2010. [395-412. o.]. 1995. LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól.

Relációk