vidéki terület

A köznyelvben a vidéki terület fogalma a főváros-vidék viszonyrendszer szerint használatos, ez alapján „vidék” akár Miskolc, vagy Győr is. Alapvetően azonban a vidék fogalma alatt mezőgazdasági területre asszociálunk. Az angol rural kifejezést helytelenül vidéknek fordították korábban, pedig ez ennél többet takar. Az 1960-as években, amikor a falvak gazdasága és társadalma kezdett átalakulni, egyre több városi funkcióval kezdett rendelkezni egy falu. Ezért nem a village kifejezést kezdték el rájuk vonatkoztatva használni, hanem a „non urban space”, azaz nem városias terület meghatározást, majd a rurális térség fogalmát. Rurális alatt tehát olyan területre gondolunk, ahol a mezőgazdálkodás mellett megtalálhatóak a kisvállalkozások, az egyszerűbb szolgáltatások, ahol a lokális tér szoros kapcsolatban van a környezetével, és a helyi kulturális hagyományokkal. A magyar fordításban a vidékfejlesztés helyett pontosabb lenne a falusias (rurális) térségek fejlesztése kifejezést használni.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [183. o.].

Relációk