önkormányzati vagyon

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Ami a helyi önkormányzat vagyonát illeti, ez a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Törzsvagyonnak az önkormányzati tulajdon azon része nyilvánítható, amely közvetlenül szolgálja kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását. A törzsvagyon lehet forgalomképtelen törzsvagyon; a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon esetében a korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot mint tulajdonost korlátozza rendelkezési joga gyakorlásában. Ez azt jelenti, hogy törvény valamennyi tulajdonosi rendelkezési jogosítvány gyakorlásához állapíthat meg előírásokat, s az önkormányzatnak rendeletében szabályoznia kell a rendelkezési jog minden elemét. Az üzleti vagyonra ilyen megkötések már nem vonatkoznak, az önkormányzatokra e tekintetben a polgári jog szabályai az irányadók.

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.). 38. cikk. 2011. évi CXCIV. törvény a nemzeti vagyonról 5. §. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 106-110. §. Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [17-20. o.]

Relációk