toborzás

Az emberierőforrás-áramlás és-fejlesztés humán folyamatának a személyzetbiztosítás szempontjából első eleme, meghatározó humán funkciója a toborzás, amely során a szervezetben megüresedet munkakörökről, pozíciókról a lehetséges jelentkezői kört tájékoztatják a kínálkozó lehetőségekről és a szervezeti elvárásokról. A toborzást számos külső és belső tényező befolyásolja, amelyek figyelembevételével készítik el a szakemberek a toborzás programját, határozzák meg a toborzás-kiválasztás lehetséges forrásait, az alkalmazandó módszereket, a folyamat ütemezését, időigényét, állomásait. A toborzás lehet külső erőforrásokra építő és a belső, szervezeten belül megtalálható erőforrásokra alapozó. A belső toborzás a karrierépítés és az áthelyezés megvalósításánál játszik fontos szerepet. A belső toborzásnál alkalmazott eszközök és megoldások pl. a személyi adatbankok, szakértelem vagy képességleltárok felállítása, pályázatok kiírása, előléptetési, áthelyezési tervek készítése, rotáció alkalmazása. A külső toborzás eszközei pl. saját adatbank, weblap, hirdetés, pályázat, állásbörzék, nyíltnapok, ösztöndíjas rendszerek.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (249-259. o.)

Relációk