átképzés

A felnőttképzés sajátos feladata, illetve annak részága, amely egyrészt a részleges vagy a tartós munkanélküliség felszámolásának egyik lehetséges útját kínálja, másrészt azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megszerzését is biztosíthatja, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző ágazatok és az egyes szervezetek közötti, valamint az egy ágazaton vagy szervezeten belüli munkahelyváltoztatások megtételéhez. Az átképzést tekinthetjük olyan továbbképzésnek is, amellyel a már rendelkezésre álló ismeretekre építve, az érintettek számára a képző intézmények felkészítést nyújtanak egy új feladat, tevékenység vagy munkakör ellátásához. Az átképzés céljából indított különböző tartalommal és formában megvalósuló felkészítések, illetve fejlesztések a kintről befelé irányuló, valamint a belső munkaerő mobilitás fontos, egyben nélkülözhetetlen színterei a közszolgálatnak is.

Forrás:

Gyaraki Jánosné: Átképzés-felnőttképzéssel kapcsolatos fogalmak meghatározása http://www.atkepzes.com/hirek/atkepzes-felnottkepzes-sel-kapcsolatos-fogalmak-meghatarozasa-kepzes-online (letöltve: 2017.04.22.)

Relációk