próbaidő

A próbaidő a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó jogintézmény, amely a munkaviszony megszüntetése esetén a garanciális feltételek érvényesülését korlátozza. A Munka Törvénykönyvének megfelelően a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben próbaidőt állapíthatnak meg. Ez általában a határozatlan idejű munkaszerződések esetében – ha nincs külön szabályozás – 90 nap. A próbaidő alatt egyéb következmények nélkül (akár indoklás nélkül is) bármely fél kezdeményezésére a munkaszerződés megszüntethető. Lehetőség van arra is, hogy közös megegyezéssel, maximum egyszer meghosszabbítsák a próbaidőt. A határozott idejű foglalkoztatás esetén is alkalmazható a próbaidő intézménye. A próbaidő célja, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a munkavállaló képességeit.

Forrás:

Ismertelen szerző: A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, szabályai 2016 – alapbér, munkakör, munkavégzés helye, időtartama, próbaidő, bérpótlék. http://www.jogszabalykereso.hu/cikkek/2015/06/01/a-munkaszerzodes-kotelezo-tartalmi-elemei-szabalyai-alapber-munkakor-munkavegzes-helye-idotartama-probaido-berpotlek (letöltve: 2017.04.22.)

Relációk