humánpolitika

A humánpolitika vagy szűkebben értelmezve a személyügyi politika a humánstratégia megvalósításának elvi kérdéseit foglalja össze. A humánpolitika integrálja, egységes rendszerbe foglalja az emberierőforrás-gazdálkodás irányelveit és a munkaerő tervezésére vonatkozó elképzeléseket. Ennek megfelelően a humánpolitika kiemelten foglalkozik egyrészt a fizetési és foglalkoztatási feltételeket tartalmazó irányelvekkel, pl. a munkaértékeléssel, az anyagi ösztönzéssel, a nem pénzügyi juttatásokkal, a munkahelyi környezettel, a munkafeltételekkel, másrészt a munkaerőhöz kapcsolódó irányelvekkel, úgy mint, a munkaerő-tervezéssel, a felvétellel, a beillesztéssel, a munkatársak fejlesztésével és – egyebek mellett – a karriermenedzsmenttel is. A humánpolitika kiemelt figyelmet fordít a munkatársak jólétének, megelégedettségének a megteremtésére, a munkahelyi légkör javítására és a szervezetei kultúra fejlesztésére. Megvalósulásuk szintjét belső elégedettségvizsgálatokkal mérik.

Forrás:

Dabasi Halász Zsuzsanna: Emberi erőforrások tervezése. In.: In.: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. (143-150. old)

Relációk