interjú

Az interjú irányított beszélgetés, amely kérdések és az arra adott válaszok egymásutánjából épül fel. Az interjú két vagy több ember között egyidejűleg zajló folyamat, amelynek célja, hogy az interjú készítői az interjú alanyától információkat kapjanak egy előre meghatározott témakört illetően. Az interjú lehet strukturálatlan, félig strukturált vagy teljesen strukturált. A strukturálatlan interjú alanya közvetlenül és szabadon kifejtheti nézeteit az interjú készítői által megadott témakörben. A félig strukturált interjú során előre meghatározott kérdéseket használnak. Ezektől az interjúztató, belátása és az adott helyzet kínálta lehetőségek mérlegelése alapján eltérhet. A strukturált interjú alanyának az előre kialakított, meghatározott kérdésekre kell válaszolnia. Ezeket a kérdéseket az interjúztató nem változtathatja meg, nem egészítheti ki. A félig strukturált és a strukturált interjúk lehetővé teszik az interjú alanyok válaszainak összehasonlítását, közös szempontok szerinti értékelését.

Forrás:

Malét-Szabó Erika: Tájékoztató a vezető-kiválasztási eljárásról a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős szakemberek számára. Belügyminisztérium, 2014. (22. o.)

Relációk