szabad királyi város

A középkorban Magyarországon – mint Európában általában – a városok közvetlenül királyoktól függő, hozzájuk tartozó és általuk kiváltságolt szabad királyi városok, illetve a földesúri joghatóság keretein belül, a velük kötött szerződés alapján kifejlődött mezővárosok. Az első ismert magyarországi városi kiváltságot Székesfehérvár kapta meg. A szabad királyi város jellemzői közé tartozott, hogy a városi szabadság terjedelmét a királyi kiváltság, privilégium határozta meg, amely alapján a város a kiváltságlevélben biztosított jogosítványokkal, szabadságokkal bíró szabad, önkormányzó, autonóm közösség volt. A szabad királyi város önkormányzati, területi és gazdasági autonómiával, önálló igazgatással rendelkezett. A kiváltságok lehetettek testületi (kollektív) jellegűek, amelyek a szabad királyi várost mint jogi személy illették meg, illetve a városi polgár személyéhez kötött, személyesen gyakorolható kiváltságok, a személyes szabadság.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 125-128. o.

Relációk