fogyasztói szerződés

Az atipikus szerződések körében megkülönböztetünk olyan szerződéseket, amelyek esetében az egyik szerződő fél maga a fogyasztó, vele szemben pedig a vállalkozás áll. Tekintve, hogy a fogyasztó egy-egy szerződés megkötése során a laikus fél szerepében tűnik fel, indokoltnak mutatkozik a kiszolgáltatott helyzetben lévő, ún. gyengébb fél védelme. Ezt deklarálja az Alaptörvény akkor, amikor kimondja hogy védi a fogyasztók jogait, ami azért szükséges és egyben üdvözlendő jogalkotói elhatározás, mert a fogyasztói szerződések megkötése során – a laikus pozícióból kiindulva – a fogyasztó és a vállalkozás között egyesúlyhiányos helyzet áll fenn, amely helyzetet a fogyasztóvédelem hivatott kiküszöbülni a fogyasztókat védő szabályok alkotásával. Ezen fogyasztói érdekeket előtérbe helyező jogalkotói megoldások a fogyasztói típusú atipikus szerződések – mint távollévők között kötött szerződés, elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő szerződések, üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, konzorciós szerződések, timesharing-szerződések – körében is érvényesülnek.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [96-106.o]; Magyarország Alaptörvénye M) cikk (2) bekezdés

Relációk