rei vindicatio

A tulajdonos eltiltási kereset formájában követelheti a jogellenes beavatkozás vagy behatás megszüntetését, ha pedig a dolog a birtokából kikerült, követelheti a dolog visszaadását (rei vindicatio). Ugyanúgy, ahogy a birtoklásban való háborítás – a birtok elvonása nélkül is – megalapozza a birtokvédelmi igényt, a szabályozás biztosítja a tulajdonosnak a jogvédelmet azzal szemben, aki őt tulajdonában háborítja. A jogvédelem elsősorban a jogellenes beavatkozás vagy behatás megszüntetésében áll, valamint a további jogellenes beavatkozástól vagy behatástól való eltiltásban, ha annak ismétlődésétől lehet tartani.

Tudományterület:

Forrás:

Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 8.)

Relációk