ptk-n kívüli faktoring-szerződés

A szolgáltatási jellegű atipikus szerződések egy típusa, amely esetében szükséges a Ptk-n kívüli jelző használata, ugyanis a jogalkotó az új Polgári Törvénykönyv megalkotásával a faktoring-szerződés egyes elemeit kodifikálta és beemelte a magánjogi kódexbe, a továbbiakban pedig érintetlenül hagyta a szerződési konstrukciót. Ennek alapján a kódexben nem kodifikált szerződési jegyek tekintetében a faktoring szerződés továbbra is atipikusként értékelendő. A szerződés lényege abban áll, hogy a hitelező az adóssal szemben fennálló követelését ellenérték fejében a faktorra engedményezi, aki ezáltal az adóssal szemben felléphet. Tekintettel arra a kialakult gyakorlatra, miszerint az adós valamely termék ellenértékét nem azonnal, hanem bizonyos késedelemmel teljesíti, a hitelező részéről ez komoly likviditási és hitelképessége szempontjából kockázatos eredménnyel jár. Azonban a követelés faktorra történő átruházása a kockázat kiküszöbölését eredményezi.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [378-390.o.]

Relációk