actio pauliana

A római jogból ismert keresettípus, ami az adóssal összejátszó vagyonszerzővel szemben kártérítésre, a jóhiszemű ingyenes szerzővel szemben pedig a gazdagodás kiadására irányult. A hatályos jogunkban a fedezetelvonás szabályaiban él tovább, mely alapján az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, csak e harmadik személy irányában hatálytalan akkor, ha a szerző fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny származott. Ebben az esetben a harmadik személy az átruházott vagyntárgyból kielégítést szerezhet, míg a dolgot a fedezetelvonó szerződéssel megszerző fél ezt tűrni lesz köteles.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [242.-245.o.]

Relációk