mögöttes apaság

Házasságon alapuló apasági vélelem alapján a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt. Amennyiben a vélelmezett fogamzási idő és a gyermek születése közötti időszak alatt az anya korábbi házassága megszűnik és új házasságot köt, a gyermek apjának az új férjet kell tekinteni. Amennyiben azonban az újabb férj apaságát a bíróság megdönti, a korábbi férj apasága feléled, és őt kell a gyermek apjának tekinteni a továbbiakban. Ez a mögöttes apaság intézménye.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4: 99.§ (1)-(2) bek.

Relációk