beillesztés

A beillesztés a szervezetbe újként belépőket, vagy az új pozícióba, munkakörbe kerülőket segítő több elemből építkező, tudatosan kialakított, változó időtartamú program, amely az érintettek minél gyorsabb és hatékonyabb munkavégzését, biztonságérzetének kialakítását, szervezeten belül tartását, elkötelezettségét hivatott megoldani. A beillesztés, amelyet munkahelyi szocializációnak is neveznek, két fő elemből, a munkahelyi orientációból és az On-boardingból állhat. A munkahelyi orientáció egyfajta elsődleges és rövid idejű tájékoztatást jelent a szervezet működéséről, a munkafeladatokról, a munkakörnyezetről és a munkakörülményekről, a betartandó előírásokról, a munkacsoport személyi összetételéről, jellemzőiről. Az On-boarding hosszabb idejű, a vezető, és/vagy a kijelölt mentor/ok/ által – formálisan, vagy informálisan – irányított, segített folyamat. Ez alatt a speciális szervezeti eljárások rögzítése, a munkavégzés stabilizálása, a mentorált beintegrálása történik meg.

Forrás:

Szakács Édua: Beillesztési politika és beillesztés. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (138-140. o.)

Relációk