munkaköri kataszter

A munkaköri kataszter központilag kialakított és validált nyilvántartás, amely egységes rendszerben tartalmazza az érintett munkakörök, munkaköri csoportok/munkakörcsaládok egymásra épülő struktúráját (annak kormányzati, ágazati, szervezeti, általános szintű felhasználást szolgálva), a munkakörök megnevezését, azonosítóját, általános leírását, rendeltetését, az elvárt kompetenciákat stb., és a használatba bevont valamennyi szervezeti/intézményi típusra és szintre általánosan érvényes, szervezet-független törzsadatait. A munkaköri katasztereket kifinomult elméleti (tudományos), módszertani, technikai (segédletek, informatika), valamint jogi (szabályozási) és szervezeti háttér támogatja. A munkaköri kataszterek kialakításának célja egy gazdaságos és hatékony munkaköri struktúra kialakítása. A kialakított munkaköri kataszterek kapcsolódhatnak az adott ország egységes foglalkoztatási osztályozási rendszeréhez.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2015. (37-60. o.)

Relációk