rotáció

A munkakör változatosságának növelését szolgáló egyik munkaszervezési megoldás a rotáció. A rotáció lényegét az adja, hogy a munkavállalók előre meghatározott rendszerességgel (heti, napi, vagy akár néhány órás ciklusokban), vagy a felmerülő lehetőségekhez, igényekhez igazítottan a sajátjuktól eltérő, specializált munkakörök között mozogva, azok között átjárva látják el új, ezért kihívást, motivációt jelentő feladataikat. A rotációval csökkenthető a sztenderd munkakör ellátása során fellépő monotónia, a munkavégzés minőségére kedvezőtlenül ható rutinszerű feladatteljesítés. Az új kihívások alkalmat adnak a dolgozóknak arra, hogy egyéb kompetenciáikat (pl. tudásukat, készségeiket, képességeiket) is fejlesszék. A munkatársak részéről megfelelően fogadott és a szervezet által professzionálisan működtetett rotáció hozzájárulhat a fluktuáció és a hiányzások csökkentéséhez, valamint eredményesen alkalmazható pl. a pályakezdő, vagy újként belépő kollégák beillesztésekor, esetleg a vezetőfejlesztő és tehetséggondozó programok lebonyolításakor.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (123. o.), Karoliny Mártonné: A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítása: a munkakör és környezete. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (203. o.)

Relációk