módszertani és szolgáltató központ

A módszertani és szolgáltató központok osztott szolgáltatási modellt megvalósító, a magasabb hozzáadott értékű tevékenység elérését támogató olyan központosított szervezetek, szervezeti egységek, amelyek általában a létrehozó szervezeten túl egyéb felhasználóknak is nyújthatnak egységes módszertan felhasználásán alapuló, informatikai és egyéb technikai háttértámogatás biztosításával megoldott, különböző típusú szolgáltatásokat. Napjainkra három típusa alakult ki ezeknek a központoknak. Az első csoportba a tradicionálisnak nevezhetők tartoznak, amelyek a pénzügyi, számviteli és a HR tevékenységeket látják el. A másodikba az ügyféltámogató call centerek, a harmadikba pedig a szervezeti működést komplex formában támogató központok sorolhatók. A három típus a gyakorlatban gyakran keveredik. A magyar közszolgálaton belül a XXI. század első évtizedében hozták létre az első ilyen jellegű szolgáltató központot, mégpedig a személyügyi szolgáltató központ funkció betöltésére hivatott szervezeti egységet.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (43-50. o.), Ismeretlen szerző: Minek nevezzelek? A hazai ssc-piac fejlődése. HVG. 2014.02.18.(44-47. o.)

Relációk