humán benchmarking

A HR benchmarking módszer alkalmazásának nevezzük azokat a funkcionális és/vagy folyamat-összeméréseket, összehasonlító vizsgálatokat, amelyek során a felkészült szakemberek, illetve kutatók az emberierőforrás-gazdálkodás különböző tevékenységeit, funkcióit, folyamatait, rendszereit, megoldásait, eredményeit vetik egybe, hasonlítják össze más szervezeteknél, szakterületeknél, ágazatoknál, országoknál tapasztalható adatokkal, információkkal a hatékonyság, az eredményesség és az elérni kívánt hatás szempontjainak figyelembevételével. Ezeket az összehasonlító méréseket, értékeléseket általában HR szakmai szervezetek, kutatócsoportok, vagy ilyen összemérésekre szakosodott tanácsadó cégek szokták kezdeményezni és lefolytatni. A HR benchmarking során mért és értékelt eredmények tehát nemcsak egy pillanatkép felvételére alkalmasak, hanem időben elhúzódó, hosszabb időszakot átfogó un. longitudinális vizsgálattal megismerhető tendenciaelemzéseket is lehetővé tesznek.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: stratégiák, tervezés, értékelés. In: Karoliny Mártonné Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (153-154. o.)

Relációk