stratégiai jellegű személyügyi szolgáltatások

A közszolgálat stratégiai alapú integrált emberierőforrás-gazdálkodás részét alkotó személyügyi szolgálatatások és tevékenységek humán folyamatának egyik feladatcsoportját a stratégiai jellegű személyügyi szolgáltatások köre alkotja. Ebbe a feladatcsoportba azok a közép és hosszútávon megvalósítható tevékenységek tartoznak, amelyek egyrészt alapfeltételként szolgálnak a szervezet, a szervezeten belül működtetett rendszerek, rendszerfolyamatok, másrészt az emberierőforrás-gazdálkodás stratégiai alapú, integrált fejlesztéséhez. Ezek sorából kiemelendő a humánstratégia, valamint a humánpolitika kialakítását és megvalósítását segítő értékelő, elemző, tudományos kutatómunka folytatása, az egyes humán funkciók indokolt módosítása, átalakítása, az új HR menedzsmenttechnikák rendszerbe építése, a szolgálati jogviszony szabályrendszerének szükséges változtatása, továbbá a tárgykörbe eső pályázati és projekt feladatok ellátása.

Forrás:

Szakács Gábor: A személyügyi szolgáltatások és tevékenységek humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyes elemeihez. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. (269-270. o.)

Relációk