foglalkozás-egészségügyi ellátás

A törvényi előírásnak megfelelően a munkáltatók által valamennyi munkavállaló számára kötelezően biztosítandó ellátást foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásnak hívják. A jogszabályok arról rendelkeznek, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást kiknek kell megszervezni, milyen formában, állománykategóriákat érintően hogyan kell működtetni, kik látják el a tevékenység ellenőrzését és a szabálytalan működés milyen következményeket von maga után. A foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében a szolgáltató végzi pl. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket, a munkavégzés egészségkárosító hatásait, végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást, felvilágosít a munkakörülményekkel összefüggő kérdésekben, végzi az előírt időszakos orvosi vizsgálatokat, vezeti a tevékenységi körébe eső nyilvántartásokat és jelentéseket, ellátja a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmassági feltételeinek vizsgálatát, kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket.

Forrás:

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Relációk