kompetenciaelemzés

A kompetenciaelemzés a munkakörelemzés és a munkakör-értékelés részeként vagy ezektől függetlenül is elvégezhető elemzési és értékelési módszer. A kompetenciaelemzés alkalmazása lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy a meghatározott elemzési és értékelési tényezők szakszerű igénybevételével az egyes munkakörök, munkakörcsaládok, szervezetek, szakterületek, és a különböző ágazatok szintjén is meghatározhatók legyenek a tevékenységek ellátásához szükséges kompetenciaigény-katalógusok, vagy a számos területen pl. a toborzásnál, a kiválasztásnál, a fejlesztésnél, a teljesítményértékelésnél az ösztönzésnél sikerrel igénybe vehető kompetenciatérképek. A kompetenciaigény-katalógus és a kompetencia-térkép a kompetenciaelemzés és a kompetencia-értékelés eredményeként felszínre került kompetenciák egységes jegyzékét, fogalmi meghatározását és szintmegállapítását tartalmazza.

Forrás:

Nemeskéri Gyula-Pataki Csilla: A HR gyakorlata. Ergofit Kft., Budapest, 2007. (45-155. o.)

Relációk