bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat családjogi értelemben akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni viszonyai tekintetében a házastársak jogai és kötelezettségei az irányadóak, ugyanakkor a törvény kizár néhány jogosultságot. Így a bejegyzett élettársak nem fogadhatnak közösen örökbe gyermeket, nem viselhetik egymás nevét, nem vehetnek részt humánreprodukcióra irányuló eljárásban, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet sem keletkeztet.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 1.§ (1) bek.

Relációk