alkotórész – tartozék

Az alkotórész úgy van a fő dologgal tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy az elválasztott része elpusztulna, vagy az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Az alkotórészre mindig kiterjed a fődolog feletti tulajdonjog. A tartozék a fő dologtól állagsérelem nélkül elválasztható, viszont a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti. A tulajdonjog például átruházás esetén csak kétség esetén terjed ki a tartozékra is, ezért legtöbbször erről a felennek a megállapodásukan meg kell egyezni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:15. § - 5:16. §; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [40.-41.o.]

Relációk