házassági vagyonjogi szerződés

Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja. A házassági vagyonjogi szerződés érvényességi kelléke, hogy közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalniuk a feleknek. A szerződés harmadik személlyel szemben csak akkor hatályosul, ha bejegyezték a Házassági Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásába vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben haláluk esetére is rendelkezhetnek a vagyonukról.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4: 63.§ (1)-(2) bek.

Relációk