háborús térség

A háborús térség fogalma a II. világháború során született, mivel ekkora már kialakultak olyan koalíciók, amelyek területe Európára, az Atlanti-óceánra és Észak-Amerikára egyaránt kiterjedt. A 20. szd. második felétől a fogalom alkalmazása még indokoltabb lett, mert a potenciális hadviselő felek már rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel hatni tudnak interkontinentális mértékben is. A háborús térség egy vagy több kontinenst és a csatlakozó óceánt felölelő szárazföldi, vízi, légi-kozmikus térség, ahol a szemben álló felek teljes hadipotenciálja elhelyezkedik és működik. Egy vagy több különböző típusú hadszínteret foglalhat magába. A háborús térségben a fegyveres küzdelem mellett a szemben álló felek meglévő lehetőségeik kihasználásával a többi dimenzió (politikai, diplomáciai, gazdasági, tudományos) formáit is alkalmazzák, továbbá olyan területek is tartozhatnak hozzá, amelyeken az adott időben nem kerül sor fegyveres összeütközésre.

Tudományterület:

Forrás:

1) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 141. 2) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 432. 3) Lánszki J. (1998): A katonaföldrajz néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Hadtudomány, VIII 4. http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1998/ht-1998-4-11.html

Relációk