honvédelmi felkészítés

A honvédelmi felkészítés a honvédelemben résztvevő állami, közigazgatási, rendvédelmi, nemzetgazdasági, társadalmi szervek, a lakosság és a fegyveres erő (Magyar Honvédség) felkészítése a tervezett honvédelmi, országmozgósítási és háborús feladatainak végrehajtására. A honvédelmi felkészítés a honvédség, a lakosság felkészítésével, az ország területének előkészítésével, a háború megvívásához szükséges anyagi készletek, termelési kapacitások stb. létrehozásával, illetve igénybevételének előkészítésével valósul meg. A honvédelmi felkészítést országos szinten – a jogszabályokban foglaltak alapján – a kormány szervezi a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, az irányításuk, felügyeletük alá tartozó szervek és a Magyar Honvédség bevonásával. A területi feladatokat a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok szervezik az illetékességi területükön lévő helyi védelmi bizottságok, valamint polgármesterek, továbbá a honvédelemben résztvevő más szervek bevonásával.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 565. 2) Baán M., Bors I., Csiffáry T., Hári L., Kocsis L., Szentes L. (2014): Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. In. Isaszegi J. (szerk.): Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás. Budapest: HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó. p. 43-70.

Relációk