hazafias és honvédelmi nevelés

A globalizáció miatt a hazaszeretet, a hazafiság, a honvédelem ismerete és oktatása fontos feladattá vált. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék ezen fogalmak valódi tartalmát és megértsék személyes kötelezettségeiket, feladataikat annak érdekében, hogy jó hazafiak legyenek. Ennek érdekében a kormány rendelkezett az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben az állampolgári/honvédelmi ismeretek szélesítését célzó program kidolgozásáról és bevezetéséről. Az NKE vállalja: a) a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásához kapcsolódó szükséges pedagógiai és módszertani hátteret, b) a pedagógiai és módszertani tapasztalatok beépítését a pedagógusok alap- és továbbképzésébe, a pedagógusi szakvizsgába, c) a pedagógiai végzettséggel nem rendelkező katonák ilyen irányú felkészítését, d) gesztor intézményként biztosítja a KatonaSuli program, azon belül a Katonai és Honvédelmi alapismeretek tantárgyak oktatásához szükséges tervezési, szervezési és pedagógiai feladatok végrehajtását.

Tudományterület:

Forrás:

1) Czank L., H. Varga K. (2012): Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész. Képzés és Gyakorlat, 3–4, 167-176. 2) Lacsny M. (2017): A hazafias és honvédelmi nevelés, ahogy egy középiskolások látják (2.) Honvédségi Szemle, 3, 146-153. 3) Lacsny M. (2017): A hazafias és honvédelmi nevelés, ahogy egy középiskolások látják (1.) Honvédségi Szemle, 2, 134-144. 4) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. para 21 (1) 5) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 24. para 36 (2) a); 45. para 78 (7)

Relációk