védelempolitika

A védelempolitika kormányzati szakpolitika, amely az államok, szövetségek háborúra való felkészülésével, a haderőinek fejlesztésével, alkalmazásával, a haderő és az egész védelmi szektor felépítésével, működésével kapcsolatos tevékenységeket vizsgálja. Magába foglalja a védelempolitikai célok, eljárások, eszközök és stratégiák összességét. Az elmúlt évtizedekben nevezték még katonapolitikának, később honvédelmi politikának. A két fogalom közötti alapvető különbség az, hogy a katonapolitika leszűkült a hadsereg kérdéseire, addig a honvédelmi politika az egész ország háborús védelmével foglalkozott. A védelempolitikát meghatározó tényezők: a nemzetközi biztonsági környezet, a nemzeti, szövetségesi célok, stratégiák, doktrínák, az állam és szövetség védelemmel kapcsolatos döntéshozatali folyamata, a katonai szakmai kérdések, továbbá olyan tényezők, mint fejlődési trendek, természeti-környezeti adottságok, gazdasági-kereskedelmi jellemzők stb.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szenes Z. (2008): A védelempolitika fogalma, tartalma és határai. Nemzet és Biztonság, 1 2, 27–34. p. 27. 2) Csiki T., Tálas P., Tóth N. (2017): Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. 2. hat. kiad. Budapest: Dialóg Campus Kiadó. 2. fejezet; 5.3 alfejezet; 8. fejezet. https://vtkk.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/10_Kozig_szakvizsga_Kul_biztonsagpolitika.pdf

Relációk