hadifogoly

Hadifogoly az a harcos, aki a szemben álló fél hatalmába került, és ez egészen a végleges szabadulásáig, illetve hazaszállításáig fennáll. A hadifogoly a szemben álló fél, nem pedig a foglyul ejtők fogja. Kétség esetén minden személyt, aki fegyveres harcban részt vett hadifogolynak kell tekinteni mindaddig, amíg az illetékes bíróság más minőségét meg nem állapítja. Nem vonható felelősségre az általa kioltott emberéletekért, feltéve, ha tettei során betartotta a háború törvényeit, szokásait. Felelősségre vonható tehát háborús bűncselekmények elkövetéséért, kémkedésért (a saját egyenruhában való felderítésért természetesen nem) és hadi álnokságért (perfídia). Ez az, ha az illető magát védelemre jogosult személynek (civilnek, sebesültnek, orvosnak) álcázza, azért, hogy abból katonai előnyt kovácsoljon. Nem részesülhet védelemben a zsoldos sem. A hadifoglyok jogállását, a velük való bánásmódot az 1949. évi III. genfi egyezmény és az 1977. évi genfi kiegészítő jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 447. 2) Kovács P. (2011): Nemzetközi közjog. XIII. fejezet. Budapest: Osiris Kiadó. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nemzetkozi_kozjog/adatok.html

Relációk