védelemgazdaság

A védelemgazdaság a gazdaság azon része, amely a védelmi erőforrások előállítását, valamint felhasználását végzi. A védelemgazdaság központi feladata a védelmi szükségleteket megtervezése és azok kielégítése békében, válság időszakában és háborúban. Bővebb értelemben a védelemgazdaság több együttműködő ország által alkotott szövetség, régió vagy térség, vagy valamely ország szuverenitását, békéjét, működését és biztonságát biztosító, védelmező tevékenységet közvetlenül, illetve közvetetten végző szervezetek működéséhez tartozó gazdálkodási tevékenységek, folyamatok összessége. A védelemgazdaság magában foglalja a biztonság és a védelem céljait szolgáló anyagi javak termelésére, elosztására, felhasználására vonatkozó, és a vele összefüggő tevékenységek tervezésével, irányításával, szervezésével, elszámolásával, valamint ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi tevékenységet.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. M-Zs. Budapest: MHTT. p. 1407 2) Szenes Z. (2015): A védelemgazdaság helyzete Magyarországon. Katonai Logisztika, 2, 5–52. http://epa.oszk.hu/02700/02735/00080/pdf/epa02735_katonai_logisztika_2015_2_005-052.pdf

Relációk