közkereseti társaság

A közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. A kkt.-nál nem érvényesül teljes mértékben a vagyoni elkülönülés elve, ugyanis elegendő társasági vagyon hiányában a mögöttes tagi felelősség alapján a tagok magánvagyona is a hitelezői igények kielégítési alapjául szolgál. A kkt. jogi személy, működéséhez legalább két tag szükséges, ennél a társasági formánál a személyegyesítő jelleg dominál. A kkt. legfőbb szerve a tagok gyűlése, az ügyvezetést a tagok közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja el. A kkt. a társasági szerződés módosításával, az átalakulásra vonatkozó szabályok alkalmazása nélkül betéti társasággá alakulhat.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:88. § (1); 3:138. §; 3:139. § (1); 3:142. § (1); 3:144. § (1); 3:152. § (1); 3:153. § (1)]; Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [373-375. o.]

Relációk