eredeti alapítás

Jogi személy eredeti alapítása során egy új, korábban nem létezett jogalany jön létre, szemben a származtotott alapítással, ahol a létrejövő jogi személy egy korábban már létező és működő szervezet jogutódja. Az alapítás a polgári jogi jogalanyok magánautonómiájába tartozó döntés, a jogi személyek létrejötte alapvetően két mozzanatból áll: első mozzanatként az alapítók alapításra irányuló szándékukat fejezik ki a létesítő okiratban, amely az alapítók egybehangzó akaratnyilatkozata és írásbeli formát követel, majd második mozzanatként, amennyiben a létesítő okirat, illetve a bírósághoz benyújtott bejegyzési kérelem és annak mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, az állam nyilvántartásba veszi a jogi személyt. A nyilvántartásba történő bejegyzés konstitutív hatályú, azaz a jogalany a bejegyzéssel jön létre, méghozzá a jövőre nézve, azaz a jogi személy jogalanyiságának kezdete a bejegyző végzés jogerőre emelkedésének időpontja.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:4. § (1)], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [208-210.pp.], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [54-56.o.]

Relációk