törzsbetét

A törzsbetét a korlátolt felelősségű társaság tagjának a társaság vagyonához történő vagyoni hozzájárulása. Az egyes tagok törzsbetétei eltérő mértékűek lehetnek, azonban egyik tag törzsbetétének mértéke sem lehet kevesebb százezer forintnál. Minden tag csak egy törzsbetéttel rendelkezhet, azonban több személy közösen kötelezettséget vállalhat egy törzsbetét teljesítésére, azaz több tagnak lehet egy törzsbetéte, ebben az esetben a vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezettsége a tagokat a társasággal szemben egyetemlegesen terheli, azaz a társaság bármelyik személytől követelheti a teljes vagyoni hozzájárulás teljesítését. A tagok által szolgáltatott törzsbetétek összege a törzstőke, azaz a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje, ami nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A tag által vagyoni hozzájárulásként pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás egyaránt szolgáltatható. Az egyes tagok törzsbetétjének a mértékét a tagjegyzékben fel kell tüntetni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:161. §, 3:197. § (2), 6:29. § (1)-(2)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [401-404.pp.], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [371-374.o.]

Relációk