joggal való visszaélés

Az alanyi jogok nem gyakorolhatóak önkényesen, a joggal történő élés nem fordulhat át visszaélésbe. Minden alanyi jogot csak céljának megfelelően, rendeltetésével összhangban szabad gyakorolni és csak ekkor számíthat törvényi védelemre és elismerésre. Joggal való visszaélés esetén a látszat szerint egy jogosultság gyakorlásáról, jogos magatartásról van szó, ez azonban sérti a joggyakorlás magasabb szintű általános elveit (például az alkotmányos rendet, az igazságosság vagy az ésszerűség követelményét) A joggal való visszaélés legtipikusabb gyakorlati esetei: 1) fizikai behatások (veszélyeztetés, zavarás) 2) egyoldalú alakító jogok (például szerződéstől elállás, felmondás) rendeltetésellenes gyakorlása vagy nem gyakorlása illetéktelen előny fejéban 3) más személy cselekvési szabadságának korlátozása, kötelezettségteljesítés alapos ok nélkül való akadályozása (például szándékosan nem ad át iratokat, melyek a másik fél teljesítéséhez szükségesek lennének) stb.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [79. o.]; Ptk. 1:5.§ (1) bek.

Relációk