címek

A címadományozás a közszolgálati előmenetel egyik fajtája. A kimagasló szaktudást, teljesítményt kívánja honorálni, s ezzel a tehetséges tisztviselők megtartásának is eszköze. Bevezetését indokolja a besorolásban való előmenetel aránylag lassú üteme és kimagasló illetményt nem eredményező volta, illetve az a tény, hogy a közigazgatási szervekben a magasabb illetménnyel járó vezetői munkakörök száma alacsony. A címek ezért nemcsak erkölcsi elismerést jelentenek, de sok esetben igen jelentős illetménynövekedéssel is járnak. A felsőfokú végzettségűek esetében a címek elnyerésének feltétele a közigazgatási szakvizsga, a tartósan kiemelkedő teljesítmény és többnyire rövidebb-hosszabb közigazgatási szakmai gyakorlat. Vannak olyan címek, amelyet csak a központi államigazgatási szerveknél lehet megszerezni (Kormánytanácsadő/főtanácsadó, miniszteri tanácsadó/főtanácsadó), másokat bármely közigazgatási szervnél (közigazgatási tanácsadó/főtanácsadó, szakmai tanácsadó, főtanácsadó, címzetes főtanácsadó), s olyan is akad, amelyet csak jegyzők kaphatnak (címzetes főjegyző).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. Törvény a közszolgálati tisztviselőkről 125-128.§, 233.§, 253.§

Relációk