megtámadhatóság

A megtámadhatóság a megállapodások (jognyilatkozatok) érvénytelenségének egyik esete. Úgynevezett feltételes érvénytelenségről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy az érvénytelenség megállapításához és kimondásához valamilyen eljárásra, végső soron bíróság előttire van szükség. Megtámadható a megállapodás, illetve az ahhoz vezető nyilatkozat, ha a megállapodást kötő valamelyik, vagy mindkét félnél az akarati elem fogyatékos, ha a nyilatkozat nem tükrözi a fél (felek) akaratát. Erről van szó, ha a fél a megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, hogy a tévedés a másik fél okozta vagy azt felismerhette, illetőleg, ha mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt, vagy ha a megállapodás megkötésére a felet megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vették rá. A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés, megtévesztés, téves feltevés felismerésétől, vagy a jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidő hat hónap alatt évül el.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 38-39.o.

Relációk