közszolgálati nyilvántartás

A közszolgálati tisztviselők adatairól két nyilvántartást vezetnek hazánkban. Az egyik az un. közszolgálati alapnyilvántartás, amelyet a foglalkoztató közigazgatási szerv fektet fel a törvény mellékletében felsorolt adatokról. Fontos, hogy a mellékletben nem szereplő adatok nem kérhetők és nem tarthatók nyilván (pl. politikai hovatartozás). Ez a nyilvántartás szolgál alapul a közszolgálati tisztviselői jogviszonyból származó jogok gyakorlásához (pl. előmenetel), illetve kötelezettségek teljesítéséhez (pl. vizsgára kötelezés). A másik nyilvántartást, amelyet központi nyilvántartásnak nevezünk, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (belügyminiszter) vezeti. Ez a nyilvántartás úgy jön létre, hogy a közigazgatási szervek az alapnyilvántartásból – személyazonosításra alkalmatlan módon – adatokat szolgáltatnak a miniszternek. Ez a nyilvántartás a kormányzati személyzetpolitikai döntések megalapozottságát szolgálják. Mindkét nyilvántartás esetén a törvény szigorúan szabályozza, hogy kik jogosultak betekinteni az adatokba.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 176-184. §

Relációk