azonnali hatályú megszüntetés

A közszolgálati jogviszony bármelyik fél által, azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető a próbaidő alatt. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a főszabálytól eltérően, mely szerint a felmentést meg kell indokolni, a próbaidő alatt ez alól a kötelezettsége alól mentesül. Természetesen erre a közszolgálati tisztviselő sem köteles. A szabály hátterében az a megfontolás húzódik meg, hogy a próbaidő alatti jogviszonyt mindkét fél feltételesnek tekinti. Az azonnali hatályra utaló rendelkezés pedig kizárja a felmentési idő alkalmazását. A szolgálati jogviszony azonnali hatályú megszüntetésekor a feleknek el kell számolni egymással (pl. ki kell fizetni a tisztviselőnek járó illetmény-részt), más jogosultság azonban egyik felet sem illeti meg.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 60.§ (2) e) pont

Relációk