kirendelés

A kirendelés a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásnak az a fajtája, melyben a közszolgálati tisztviselő az őt alkalmazó közigazgatási szerv és egy másik közigazgatási szerv között létrejövő megállapodás alapján a másik közigazgatási szervnél végez munkát. A kirendelés oka általában a másik közigazgatási szervnél ideiglenesen felmerülő szakemberhiány. Amennyiben a kirendelés más helységbe történik, az időtartama nem haladhatja meg a huszonkét munkanapot (eltérően az általános negyvennégy naptól). A tisztviselő felett – az alapvető munkáltatói jogok kivételével (pl. kinevezés, jogviszony megszüntetés) – a munkáltatói jogkört a kirendelés szerinti vezető gyakorolja. A tisztviselő az eredeti munkáltatója által megállapított illetményét kapja, kivéve, ha kirendelés szerinti szervnél kedvezőbb illetményre lenne jogosult (pl. magasabb az illetménykiegészítés összege). Ekkor az illetményét ennek megfelelően kell megállapítani, s hasonlóan kell eljárni az egyéb juttatások tekintetében is.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 53. §.

Relációk