jogvita

A jogvita során a közszolgálati jogviszony alanyai érvényesítik egymással szemben a jogviszonyból fakadó igényeiket, jogaikat. A vita feloldásának fórumrendszere attól függ, hogy ki akarja az igényét érvényesíteni. A kormánytisztviselők esetében az un. Kormánytisztviselői Döntőbizottság (KDB) és a bíróság, a köztisztviselők és a munkáltatók esetében csak a bíróság járhat el. Fő szabályként csak az alanyi jogon járó igények esetén lehet jogvitát kezdeményezni, ha a jogosultság a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozik, jogvita csak akkor kezdeményezhető, ha az adott ügyben a törvény kifejezetten megengedi. A kormánytisztviselők a törvényben meghatározott esetekben (pl. szolgálati jogviszony megszüntetése) harminc napon belül a KDB -nél un. panasszal indíthatják meg a jogvitát. A KDB döntése ellen bármelyik fél a bírósághoz fordulhat keresettel. A törvényben fel nem sorolt esetekben a kormánytisztviselők is közvetlenül a bírósághoz fordulhatnak kérelmükkel, méghozzá az elévülési időn belül.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 190-191.§.

Relációk