minősítés

A minősítés fő funkciója az előmenetel kérdésében való döntés megalapozása. Célja, hogy értékelje a közszolgálati tisztviselők szakmai teljesítményét, a teljesítményüket befolyásoló ismereteket, képességeket, személyiségjyegyeket (kompetenciákat), s ezáltal elősegítse a tisztviselők szakmai fejlődését. Az egyes közszolgálati rendszerekben – így a hazaiban is – önállóan, vagy a teljesítményértékeléssel együtt tölti be az említett funkciókat. Hatályos közszolgálati tisztviselői rendszerünkben a minősítés a teljesítményértékeléstől tartalmilag nem választható el, a minősítéshez nincs szükség külön eljárásra. A minősítés eredményét ugyanis két teljesítményértékelés eredményének együttese adja. Ugyanakkor a minősítésnek vannak jogkövetkezményei: döntés a besorolásban való előmenetlről, esetleg az előmenetel gyorsításáról, vagy lasssításáról, vagy az illetmény eltérítéséről. Negatív következmény lehet a közszolgálati tiszviselő felmentése nem megfelelő minősítés esetén.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 130.§ 10/2013.(I.21.) Korm. rend. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 6. fejezet

Relációk