közalkalmazott

A közalkalmazotti réteg tagjai állami vagy önkormányzati költségvetésből gazdálkodó közintézetek alkalmazottai. Lényeges tehát, hogy a munkáltató közintézeti jogállású szerv. A közintézetek közreműködnek a közigazgatási feladatok (közszolgáltatások) nyújtásában, azonban lényegesen különböznek a közigazgatási szervektől. A legfőbb különbség abban áll, hogy a közintézetek – ritka kivételtől eltekintve – nem alkalmazhatnak állami kényszert (impériumot). Az intézetek legfontosabb fajtái az oktatási, a kulturális, az egészségügyi, a szociális és a gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek. A közalkalmazottakat foglalkoztató intézetek tulajdonosa, fenntartója az állam vagy az önkormányzat. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sajátossága, hogy a közintézet valamennyi dolgozóját közalkalmazottnak tekinti, akár érdemi, akár kisegítő feladatot lát el, akár diplomás, akár iskolázatlan.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 19-20. o.

Relációk