kiküldetés

A kiküldetés, mint a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás egyik fajtája abban különbözik a kinevezésben foglaltaktól, hogy a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívül kell munkát végezni (másik településen tárgyalni, esetleg eljárási cselekményeket foganatosítani, stb.). Természetesen a közszolgálati tisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltató irányítása és utasítása alapján végzi a munkáját. Bár annak tűnik, mégsem minősül kiküldetésnek, ha a tisztviselő a munkáját szokásosan a közigazgatási szerv székhelyén kívül végzi (pl. építésfelügyeleti tevékenységet lát el több település illetékességi területén) vagy ha a település a közigazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tartozik (pl. közös önkormányzati hivatal munkatársa bármely településen végezhet munkát). A kiküldetésben lévő tisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére (mert pl. az étterem drágább, mint a hivatali étkezde) napidíj jár, s meg kell téríteni számára a felmerülő szükséges és igazolt költségeket is (pl. szállásdíj).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 54.§.

Relációk