mérsékelt semlegességi rendszer

A mérsékelt semlegesség elve a politika és a közszolgálat közötti viszony egyik modellje. Franciaországban alakult ki, s lényege, hogy a közszolgálati tisztviselők és a politika viszonyát eltérően kell szabályozni a munkavégzés és a magánélet területén. A munkavégzés során, tehát a közéletben teljes politikasemlegességgel tartoznak eljárni, cserébe pályabiztonságot élvezhetnek. A magánéletben ugyanakkor nem szabad a politikai jogaikat korlátozni, tehát szabadon folytathatna pártpolitikai tevékenységet. Amennyire vonzónak tűnő ez az elv, annyira megvalósíthatalan egyben. Ugyanis, ha a közszolgálati tisztviselő a magánéletben aktív pártpolitikai tevékyenységet folytat, nehezen tudja politika-semlegességét bizonyítani a hivatalában. Erre tekinettel Franciaországban is a depolitizált rendszer vált uralkodóvá.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 (57-58. o.)

Relációk