összeférhetetlenség (általános)

Az összeférhetetlenség (s különösen annak terjedelme és szigorúsága) a közszolgálat egyik jellemző intézménye. Jelentése: arra tekintettel, hogy valaki közszolgálati tisztviselő, olykor jelentős korlátozásokat kell elfogadjon. Így bizonyos tisztségeket nem vállalhat, meghatározott tevékenységeket nem folytathat. Az összeférhetetlenség jogintézményének célja a közszolgálatban az integritás, a pártatlanság, valamint a jó közigazgatásba vetett társadalmi közbizalom fenntartásának biztosítása. A közszolgálati tisztviselők esetében az összeférhetetlenség következő fajtái ismeretesek: összeférhetetlenség a hatalmi ágak megosztásának elvéből fakadóan, összeférhetetlenség politikai okból, összeférhetetlenség gazdasági okból, összeférhetetlenség a pálya presztizséből fakadóan, összeférhetetlenség hozzátartozók között. Amennyiben a közszolgálati tisztviselők – felszólítás ellenére, harminc napon belül – nem szüntetik meg az összeférhetetlenséget, közszolgálati jogviszonyuk a törvény erejénél fogva megszűnik.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.93.o.

Relációk