igazgatási szünet

Az igazgatási szünet hasonló a bíróságoknál alkalmazott törvénykezési szünethez. Lényege, hogy a nyári szabadságolások és az év végi ünnepek idején csak a legszükségesebb létszámmal lássák el a közigazgatási szervek a feladataikat. Természetesen az igazgatási szünet alatt sem szűnik meg a lakosság számára az ügyintézés, az ügyfélszolgálattal rendelkező közigazgatási szerveknek biztosítani kell a feladatellátást. A törvény szerint a Kormány a központi államigazgatási szervekre és dekoncentrált szerveire megállapíthatja azt az időszakot, amikor a rendes szabadságot ki kell adni. A kormány ennek alapján rendeletet alkot az igazgatási szünet időtartamáról. Ezen belül a szerv vezetője határozza meg az egyes tisztviselők szabadságolásának idejét. Az önkormányzatoknál a képviselő-testület dönt – Kormány ajánlására tekintettel – az igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetben kötelezően kiadandó szabadság mértéke nem haladhatja meg a tisztviselő alapszabadságának háromötödét.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 109. §. 30/2012. (III.7.) Korm. rend. 13.§

Relációk